TIANJIN TF SOURCES CO.,LTD.

ราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นดิบลดลง 20CNY / TON

เวลา: 2017-10-27
ย่อ: ราคาแท่งเหล็ก


ราคาเหล็กในวันนี้ลดลง 20CNY / TON, 4010CNY / TON

ก่อน:ราคาเหล็กราคา BETET 20CNY / TON

ถัดไป:วันนี้ราคาเหล็กกล้าไร้สนิม