TIANJIN TF SOURCES CO.,LTD.

ราคาเหล็กแท่งขึ้น 30CNY / TON

เวลา: 2017-11-01
ย่อ: ราคาแท่งเหล็ก


วันนี้เหล็กแท่ง STRICE ราคาขึ้น 30CNY / TON, 4020CNY / TON

ก่อน:ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนขึ้น 50CNY / TON

ถัดไป:ราคาเหล็กสแตนเลส 40CNY / TON